• U betaalt het netto equivalent van het wettelijk minimumloon giraal uit.
 • U doet geen netto-inhoudingen meer op het wettelijk minimumloon. Een uitzondering zijn voorschotten, mits u deze schriftelijk aanvraagt en giraal uitbetaalt.
 • Kostenvergoedingen worden op de loonstrook gespecificeerd.
 • U bent aansprakelijk als uitzendkrachten of werknemers van een aannemer die bij u werkzaam zijn, worden onderbetaald. Dit is opgenomen in de ketenaansprakelijkheid.

Waar houdt u als ondernemer rekening mee?

Het is van belang dat u onderbetaling en daarmee verwijtbaar handelen voorkomt door:

 • U werkt met een gecertificeerd bedrijf. Het certificaat of keurmerk moet ook toetsen en waarborgen dat het uitzendbureau of de aannemer het personeel betaalt conform de cao. Diverse cao’s bieden hiervoor een controle-instantie.
 • U doet zaken met een bedrijf dat is ingeschreven in het handelsregister in Nederland of buitenland.
 • Bij twijfel over de geboden prijs moet de opdrachtgever nagaan of de uitzendkrachten / werknemers wel correct kunnen worden betaald.
 • Als opdrachtgever kunt u zelf waarborgen inbouwen voor onderbetaling. Dit doet u door afspraken op te nemen in de contract- of uitvoeringsvoorwaarden.
 • Zorg voor een verantwoordelijke opdrachtverlening, zodat een bonafide keten ontstaat en de arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Neem een voorwaarde op in de contract- of uitvoeringsvoorwaarden, waarbij ook verder in de keten de naleving van de arbeidsvoorwaarden wordt gewaarborgd.
 • Neem in de contract- of uitvoeringsvoorwaarden een procedure op hoe te handelen bij eventuele misstanden.
 • Leg in het contract vast dat het uitzendbureau of de aannemer moet meewerken aan periodieke controles, bijvoorbeeld via audits of een sectoraal cao-orgaan.
 • Zorg dat u kunt aantonen dat u bij misstanden ook achteraf maatregelen hebt getroffen.

Aansprakelijkheid

Een werknemer kan bij onderbetaling zijn werkgever of de directe opdrachtgever aansprakelijk stellen. Slaagt deze vordering niet en is er sprake van ernstige onderbetaling? Dan kan de werknemer de hoofdopdrachtgever – via een gerechtelijke procedure – aansprakelijk stellen.